Kort fortalt

Kunde:
WWF & Tufte Wear

Produksjonsbyrå:
PG Fordal

Enkle tiltak i hverdagen som gjør at vi blir bevisst vårt eget forbruk er noe vi alle burde kunne gjøre. Kort fortalt må vi endre holdningen vår, og gjøre enkle grep som stopper plasttilsiget.

 

FollowFb.Lin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!